ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Kalite Kurulu

ADÜ Engelli Öğrenci Birimi

Giriş: Adnan Menderes Üniversitesi olarak, üniversitemizi gerek öğrencilerimiz, gerekse çalışan engellilerimiz için «engelsiz» hale getirmek için yola çıktık

 

MİSYONUMUZ: Misyonumuz yerleşkelerimizde öğrenim gören engelli öğrencilerin her türlü olanağa ve hizmete engelsizler gibi eşit erişimlerini sağlamak ve engelli öğrencileri akademik, sosyal, kişisel ve mesleki gelişimleri açısından destekleyebilecek, potansiyellerini ortaya çıkarabilecek bir ortam oluşturmaktır.

 

ÖĞRENCİLERİMİZ: 2017-2018 Eğitim –Öğretim yılı engeli öğrenci sayımız ön lisans programında 39, lisans programında 19 ve lisansüstü eğitim programında 1 öğrenci olmak üzere toplam 59 engeli öğrencimiz bulunmaktadır.

 

ENGEL GURUPLARI:          

Engel Kategorisi

Sağlanan kolaylıklar

Görme

Merkez Kütüphanede Braille Alfabesiyle yazılmış kitaplar bulunmaktadır. Halen Kastamonu Üniversitesi liderliğinde devam eden GEKOP projesine üyeyiz ve bu platform aracılığıyla görme engelli öğrencilerimize kitap sağlama çabasını kapsamlı olarak yürütmekteyiz.

Bedensel

Kampüs içerisinde yapımı devam eden binaların engellilere yönelik olarak hazırlanması ve eski binalarda gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda Engelsiz Üniversite Birim Yönetim Kurulu toplantılar yapmaktadır.

İşitme

İşitme engellilere yönelik olarak Eğitim Fakültesi’nde öğretmen adaylarına yönelik olarak seçmeli ders açılmıştır. Sonrasında bu dersin tüm üniversite mezunlarına seçmeli olarak açılması konusunda çalışmalar yapılacaktır.

Psikolojik/zihinsel

Konuyla ilgili olarak Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı hocaları ve Psikoloji bölümüyle birlikte çalışmalar yürütülmektedir.

Kronik sağlık sorunu

 

Geçici engel

 

Dil/konuşma

 

Diğer/belirtilmemiş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engelli Öğrencilere Yönelik Hizmetler

 

  • Engelsiz Üniversite Birimi kuruldu.    (Engelsiz ADÜ Birimi 2011)
  • Engelli öğrencilerin öğrenimleri sürecince çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları güçlükleri belirlemek amacıyla ne tür engellere sahip olduklarının belirlenmesi amacıyla toplantı yapıldı.
  • Belirlenen ihtiyaçların karşılanması ve güçlüklerin ortadan kaldırılması konusunda ne tür hizmetler sağlanabileceği tartışıldı.

 

 

  • Birimin ve diğer fiziksel mekanların engelsiz hale getirilmeleri konusunda toplantı yapıldı.

·         Üniversitemizin engelli biriminin işleyişine ilişkin bir yönerge mevcuttur.

·         Üniversitemizi yeni kazanan öğrenciler engelli birimi hakkında bilgilendirilmektedir. Bununla ilgili engelsiz üniversite birimine ilişkin bir web sitesi (www.idari.adu.edu.tr/engelli ogrenci/ )ve facebook sayfası bulunmaktadır. Ayrıca öğrenci işleri de konu ile ilgili yardımcı olmaktadır.

·         Engelli öğrencilerin ders takibinde güçlükler yaşanması halinde, bu güçlüklerin ortadan kaldırılabilmesi için akademisyenlerle işbirliği kurulmaktadır. Gereksinim duyan öğrencilere engel grubuna göre dersleri takibinde kolaylık sağlanmaktadır.

·         Engelli öğrencilerin sınavlarında engel özelliklerine göre düzenleme gerçekleştirilmektedir. Talep edenlere ek süre sağlanmaktadır.

·         10.Üniversitemiz internet sitesi ve öğrenci bilgi sistemi otomasyonları engelli öğrencilerin   erişimine uygun olarak tasarlanması konusunda çalışmalar yürütülmekte ve bu kapsamda;

 

Web tasarım bölümünde :Engelli personele ve öğrencilerimizin Engelli Birimi sayfasına kolay erişmeleri için ADÜ ana  safyasında Engelli Birimi linki En üste alındı. Ayrıca Ana sayfada ve diğer web sayfalarında Erişilebilirlik özellikleri entegre edilerek engelli öğrenci ve personelimizin sayfalarımızda daha rahat gezinmesi sağlandı. Engelli birim sayfası güncellenerek yeni web teknolojilerine uygun ara yüze kavuşturuldu.

 

OBİS sisteminde: OBIS genel olarak kullanılabilmekte olup giriş ekranında güvenlik amacı ile yer alan fotoğraf şeklindeki rakamların sesli olarak ifade edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

·         Diğer yandan üniversitemiz bünyesinde akademik bilgiye erişim olanaklarının sağlanmasına yönelik olarak  süreli yayınlar bölümümüzde 68 adeti ingilizce seslendirilmiş olmak üzere 2942 adet sesli kitaptan oluşan bir arşivimiz ve 87 adette braille alfabesiyle yazılmış kitabımız mevcuttur. Özel program yüklü bilgisayarlarımızdan 190.000 adet elektronik kitaba da ulaşım sağlanabilmektedir.

 

·         Üniversitemiz bünyesindeki binaların tamamında  (görme, ortopedik, işitme ve fiziksel dezavantajlı) engelli bireylerin erişilebilirlikleri bakımından inceleme yapılmıştır.

 

·         Üniversitemiz bünyesinde tekerlekli sandalye kullananlar için (TSE’nin TS 9111 numaralı standardına göre)  rampa, asansör gibi fiziksel düzenlemeler yapılmıştır.

·         Üniversitemiz bünyesinde engelliler alanında faaliyet yürüten ‘Engelsiz Yaşam Topluluğu’ mevcuttur. Öğrenciler üye olmuştur.

·         Üniversitemizde işaret diline yönelik seçmeli ders açılmıştır.

 

Engelli Öğrenci Birimi web Sitesi