ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Kalite Kurulu

AKADEMİK BİRİMLERDE YÖNETSEL ÖZELLİKLERİN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ


Akademik Birimlerde Yönetsel Özelliklerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Anketi