ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Kalite Kurulu

Tanıtım

Adnan Menderes Üniversitesi Kurumsal Gelişim ve Kalite Komisyonu, Adnan Menderes Üniversitesi’ndeki kalite süreçlerinin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası yüksek öğretim kalite standartlarına ulaşılması, kurumun ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığının ve talebinin arttırılması konusundaki çalışmaları planlamak üzere kurulmuştur. Aynı dönemde Komisyonun çalışmalarını desteklemek ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Kurumsal Gelişim ve Kalite Koordinatörlüğü kurulmuştur.


Koordinatörlüğün çalışmaları şu ana başlıklar altında toplanmaktadır; ·
• Stratejik Planlama
• Kalite Geliştirme
• Süreç Yönetimi ve İyileştirmeler
• İç ve Dış Değerlendirme
• İç ve Dış Paydaş Değerlendirme Bilgi Sistemi


Koordinatörlük Alt Komisyonları şunlardır:


1. Kalite Güvence Sistemi Alt Komisyonu

2. Eğitim Öğretim Alt Komisyonu

3. Araştırma ve Geliştirme Alt Komisyonu

4. Toplusal Katkı Alt Komisyonu

5. Yönetim Sistemi Alt Komisyonu